Main-logo

New Life Living

"Wij zijn er voor jou, want herstellen van verslaving en psychische problemen doe je niet alleen"

OVER ONS

De missie van New Life Living is om elke cliënt de kans te bieden om zijn of haar verslaving te overwinnen en in de richting te helpen van een pad van vrijheid en verandering in hun leven. New Life Living erkent de waarde van ieder mens. Wij willen jou naast het aanleren van vaardigheden ook weer hoop geven op een waardig leven. Inmiddels heeft het professionele team van New Life Living vele cliënten geholpen op de weg naar herstel.

Het team van New Life Living bestaat uit professionals die onze cliënten passende zorg kunnen bieden die aansluit bij ieders specifieke ondersteuningsbehoefte. Wij hebben een multidisciplinair team die de kwaliteit van zorg waarborgt. Door de diversiteit aan ervaring en opleidingsniveau kunnen wij een brede doelgroep begeleiding en een veilig verblijf aanbieden.

Tijdens jouw verblijf bij New Life Living krijg je intensieve begeleiding van ons team. Met jouw persoonlijk begeleider stel je een begeleidingsplan op met daarin de doelen waar je tijdens jouw verblijf aan gaat werken. Naast individuele begeleiding volg je ook groepsmodules.

Samenwerkingspartners

0
Locaties
0
Bedden
Vragen?
Neem dan contact met ons op!
Bel ons!

ONS AANBOD

New Life Living biedt beschermd en begeleid wonen in combinatie met persoonlijke begeleiding aan. Doel is dat cliënten werken aan vaardigheden die hun zelfredzaamheid vergroten en handvatten krijgen aangereikt om abstinent te blijven.

Ons aanbod is gebaseerd op o.a. het 12 stappen Minnesota model en CRA (Community Reinforcement Approach), daarnaast is er ruimte voor de balans tussen lichaam en geest en maken o.a. Mindfulness, Yoga en sportactiviteiten onderdeel uit van het programma. Herstellen van verslavings-, gedragsproblemen en overige onderliggende problematiek doet men niet alleen. Familie en naasten spelen een belangrijke rol in het herstel. Daarom biedt New Life Living tijdens het individuele traject met de cliënt ook begeleiding aan zijn of haar naasten aan die hem of haar ondersteunen in het herstelproces

Kleinschaligheid en persoonlijke maatgerichte begeleiding zijn de sleutelwoorden voor een succesvol herstel. Door de verschillende intensiteitsniveaus van de locaties kunnen diverse doelgroepen gebruik maken van het aanbod van New Life Living. Daar verslavingsproblematiek vaak gepaard gaat met andere problematiek willen wij de cliënten met psychische problematiek ook een veilige woonomgeving bieden waar door middel van intensieve begeleiding de cliënt meer grip op zijn of haar leven krijgt.  

PIJLERS INTENSITEIT

BESCHERMD WONEN & BEGELEIDING

Beschermd Wonen Complex

Intensiteit: Hoog

Beschermd Wonen Complex

~ Beperkte zelfredzaamheid.
~ Zware psychische klachten/diagnostiek.

Beschermd Wonen

Intensiteit: Midden

Beschermd Wonen

~ Beperkte
zelfredzaamheid.

~ Comorbiditeit.

Begeleid Wonen


Intensiteit: Laag

Begeleid Wonen

~ Voldoende zelfredzaamheid.
~ Comorbiditeit.

Ambulante Begeleiding

Intensiteit: Laag

Ambulante Begeleiding

~ Zelfredzaamheid.
~ Comorbiditeit.
~ Nazorg.

AMBULANTE BEGELEIDING

New Life Living biedt naast beschermd wonen met persoonlijke begeleiding ook ambulante begeleiding aan. Wanneer cliënten na verblijf bij New Life Living nog een ondersteuningsbehoefte hebben zal New Life Living de mogelijkheid aanbieden deze cliënten na verblijf nog te ondersteunen middels persoonlijke begeleidingscontacten. Zo kunnen cliënten vanuit de thuissituatie begeleiding blijven ontvangen. Ook is het mogelijk om ambulante begeleiding direct bij een nieuwe aanmelding aan te vragen.

Werkwijze

Door de werkwijze en begeleiding van New Life Living stromen cliënten uit naar een clean en sober leven. Zelfredzaam in hun werk, relaties en een passende plek innemen in de maatschappij. New Life Living hoopt door de inzet van verschillende methodieken tijdens de begeleiding de cliënt de handvatten te geven om dit te realiseren. 

Intakeproces

Na aanmelding wordt er door één van onze medewerkers telefonisch contact met je gezocht. Tijdens dit gesprek worden er een aanvullende vragen gesteld om direct een eerste beoordeling te kunnen maken of ons aanbod geschikt is voor jouw behoefte aan ondersteuning. Daarnaast hebben wij informatie nodig omtrent eerdere behandeling, DSM-diagnose en medicatiegebruik.
Wij vragen je om dit voor je intakegesprek met ons te delen.

Tijdens het intakegesprek wordt naast bepalen van jouw ondersteuningsbehoefte ook uitvraag gedaan naar de verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan huisvesting, financiën, tijdsbesteding, sociaal netwerk, geestelijke- en lichamelijke gezondheid. Dit doen wij om zo jouw specifieke behoefte in kaart te brengen om te zorgen dat jij de beste vorm van begeleiding in de meest passende beschermde woonomgeving ontvangt. 

De medewerker die de intake uitvoert zal hier een verslag van maken. Dit verslag wordt tijdens het indicatieoverleg voorgelegd voor bepaling van de intensiteit, locatie en begeleiding. Dit overleg vindt plaats op dezelfde dag als het intakegesprek.

Één van onze medewerker zal hierna zo snel mogelijk contact met je opnemen om het advies aan je voor te leggen en afspraken met je te maken wanneer je in kan stromen.

Kosten

De kosten voor het verblijf en begeleiding binnen één van onze woonvormen of voor het ambulante traject vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om intern bij ons te verblijven zal de indicatie beschermd wonen afgegeven moeten worden door de gemeente waar je ingeschreven staat.

New Life Living biedt ondersteuning bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente. Ook zal er een begeleider meegaan naar het indicatiegesprek.

Afhankelijk van de afgegeven beschikking wordt bepaald of je wel of geen eigen bijdrage moet betalen voor de huur van de kamer.

Mocht je niet in aanmerking komen voor een indicatie voor beschermd wonen, maar wil je wel van onze zorg en begeleiding gebruik maken, dan kun je dit altijd zelf financieren.

Kosten zullen dan in overleg en afhankelijk van de hulpvraag bepaald worden. 

Aanmelden

Middels het aanmeldformulier kan jij of jouw verwijzer je aanmelden bij New Life Living. Onze belangrijkste voorwaarde om in te stromen is gebaseerd op volledige abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol, drugs en andere middelen. Wij verwachten dat je actief deelneemt aan het programma wat wij aanbieden en je houdt aan onze huisregels.

Verblijf je nog in de kliniek? Dan kan je rechtstreeks vanuit de kliniek doorstromen naar één van onze locaties.


Onderstaande velden hebben betrekking op de persoon die aangemeld wordt voor mogelijke instroom bij New Life Living.
Vanaf welke datum ben jij geheel clean en nuchter?

Bij de intake verzoeken wij de verwijsbrief mee te nemen.

Contact

Vragen?

Bel of mail ons wanneer je vragen hebt of wij je ergens mee kunnen helpen.
Vragen?

Contactformulier