Onze belangrijkste voorwaarde om in te stromen bij New Life Living is gebaseerd op volledige abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol, drugs en andere middelen. Het gebruik van middelen is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat je actief deelneemt aan het huishouden en dat je je sociaal gedraagt.

Aanmelden voor instroom:

– Rechtstreeks vanuit de kliniek
– Aanmelding via onderstaand aanmeldformulier, waarna een (telefonische) intake plaats zal vinden.


AANMELDFORMULIER:

Graag het hele formulier invullen anders kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Bij de intake verzoeken wij de verwijsbrief mee te nemen.
Er wordt geen contact met de verwijzer opgenomen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Indien ja, de informatie meenemen bij de intake. Denk hierbij aan een uitdraai van je meditatieoverzicht van de apotheek, je behandelplan en eventueel de diagnose waarvoor je de medicatie neemt.
Tot zover de persoonlijke gegevens, hieronder jouw contact gegevens. Alle communicatie word uiteraard confidentieël en discreet behandeld. De verstrekte informatie wordt zonder expliciete toestemming van de eigenaar niet met derden gedeeld.