De kosten voor het verblijf en begeleiding binnen één van onze woonvormen of voor het ambulante traject vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je dient dan ook daadwerkelijk ingeschreven te staan op de locatie van New Life Living waar je verblijft. Een indicatie dient afgegeven te worden voor beschermd wonen. De kosten voor begeleiding en zorg worden middels een Persoon Gebonden Budget (PGB) gedeclareerd. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de zwaarte van jouw hulpvraag en de indicatie die de gemeente afgeeft. Voor het ambulante traject geldt dat je ingeschreven staat op jouw eigen woonadres.

Tijdens de indicatiegesprekken met de gemeente is er altijd een begeleider van New Life Living aanwezig ter ondersteuning en helpen we jou bij het indienen van de aanvraag.

Afhankelijk van de afgegeven beschikking wordt bepaald of je wel of geen eigen bijdrage moet betalen voor de huur van de kamer.

Mocht je niet in aanmerking komen voor een indicatie voor beschermd wonen maar wil je wel van onze zorg en begeleiding gebruik maken, dan kun je dit altijd zelf financieren. Kosten zullen dan in overleg en afhankelijk van de hulpvraag bepaald worden.


MELD JE DIRECT AAN


Heb je vragen of wil je nog meer informatie?

Je kunt ons telefonisch bereiken via:

+31 (0) 85 489 69 70