Den haag
+31 (0) 85 489 69 70
info@newlifeliving.nl

De kosten voor verblijf en begeleiding bij New Life Living

NEW LIFE LIVING | Veilig thuis in herstel

Created with Sketch.

De kosten voor het verblijf en begeleiding binnen één van onze woonvormen of voor het ambulante traject vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je dient dan ook daadwerkelijk ingeschreven te staan op de locatie van New Life Living waar je verblijft. Voor het ambulante traject geldt dat je ingeschreven staat op jouw eigen woonadres. Ook hier kun je een indicatie voor beschermd wonen krijgen. wanneer een indicatie wordt afgegeven voor beschermd wonen, worden de kosten voor begeleiding en zorg middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) gedeclareerd. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de zwaarte van jouw hulpvraag en de indicatie die de gemeente afgeeft.

Tijdens de indicatiegesprekken met de gemeente is er altijd een begeleider van New Life Living aanwezig ter ondersteuning en helpen we jou bij het indienen van de aanvraag.

Voor de huur van de kamer vragen we een eigen bijdrage conform gemeentelijk beleid.

Mocht je niet in aanmerking komen voor een indicatie voor beschermd wonen maar wil je wel van onze zorg en begeleiding gebruik maken, dan kun je dit altijd zelf financieren. Kosten zullen dan in overleg en afhankelijk van de hulpvraag bepaald worden.