Klachtenregeling

Ontevreden over je begeleiding of een klacht? Vertel het ons.
Wij zien een klacht als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren, dus aarzel niet om eventuele klachten te melden!

New Life Living biedt deskundige zorg die wordt gegeven door onze medewerkers. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent of een klacht heeft. Wij hopen dat je niet aarzelt om dit te bespreken met één van onze medewerkers. Mogelijk zij wij er niet van op de hoogte en verbetert de situatie als wij daarop gewezen worden. New Life Living verwacht van al onze medewerkers dat zij serieus op vragen, opmerkingen of klachten ingaan.

Zoals in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is vastgelegd hanteert New Life Living een klachtenregeling. Hierin wordt beschreven welke stappen u kunt nemen om een klacht kenbaar te maken en in te dienen. Hierbij kan onze klachtenfunctionaris u van informatie, advies en ondersteuning voorzien.

U kunt de klachtenfunctionaris op verschillende manieren bereiken:

Telefoon: 085-4896970
Email: klachten@newlifeliving.nl

Post:
New Life Living
t.a.v. klachtenfunctionaris
Herengracht 38 A
2511 EJ
Den Haag

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtenfunctionaris bij uw klacht kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hier mee informatie over geven. U vindt ook alle informatie op: www.degeschillencommissiezorg.nl


Hieronder vindt u de mogelijkheid om de volledige klachtenregeling in PDF-formaat in te zien en te downloaden via de volgende link: Klachtenregeling NLL