“New Life Living is onderdeel van de oplossing”

Onze persoonlijke maatgerichte begeleiding sluit onder andere aan op de 12-Stappen Minnesota behandeling.
Je doet mee met de groepsactiviteiten in het kader van herstel, sport en mindfulness.


Wij vinden welzijn en welbevinden net zo belangrijk als de begeleiding op het gebied van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding en persoonlijke verzorging.


Een begeleidingstraject omvat onder meer het volgende programma:

 • Intensieve individuele gesprekken met een persoonlijke begeleider
 • Waaronder telefonisch onderhoud
 • Dag- en weekplanningen maken
 • Gevoelsregistratie bijhouden en bespreken
 • Lichaamsgericht oefeningen (sport, beweging, mindfulness, yoga, energetische trainingen)
 • Begeleiding naar werk/studie en inkomen
 • Uitkeringen, zorgverzekering en administratie op orde brengen
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject
 • Begeleiding naar een zelfstandige woonsituatie (daar waar mogelijk)
 • Het opbouwen van een gezond sociaal netwerk
 • Groepsactiviteiten in het kader van herstel
 • Workshops
 • Nazorggesprekken
 • Bijeenkomsten en gezamenlijke sessies met jou en jouw familie en naasten

Naast het bovenstaande programma verwachten we dat je ook actief deelneemt aan het 12-stappen programma volgens het 12-stappen Minnesota model.

Dit alles tezamen is van invloed op het herstel.

MELD JE DIRECT AAN


Heb je vragen of wil je nog meer informatie?

Je kunt ons telefonisch bereiken via:

+31 (0) 85 489 69 70